By AOE Sài Gòn
  • Chia sẻ

Thích bài này?

Cập nhật kết quả Siêu CUP Sài Gòn C2 trưa ngày 4/6/2019

Bảng kết quả C2 siêu cúp SGN khung giờ trưa

Bảng kết quả sau khi kết thúc khung giờ tối ngày 4/6/2019

Cập nhật kết quả Siêu CUP Sài Gòn C2 trưa ngày 4/6/2019