By AOE Sài Gòn
  • Chia sẻ

Thích bài này?

Cập nhật kết quả trước vòng loại Trực Tiếp C1 Siêu Cup SGN Ngày 2/6

Bảng kết quả ngày 2/6 Sau khi kết thúc khung giờ Siêu Cup buổi tối.

Cập nhật kết quả trước vòng loại Trực Tiếp C1 Siêu Cup SGN Ngày 2/6

Cảm ơn sự ủng hộ đến từ toàn thể anh chị em.

Cùng chờ đợi và tham gia dự đoán Siêu Cup SGN trong khung giờ ngày mai 3/6