By AOE Sài Gòn

  • Lượt xem

    138

  • Chia sẻ


Thích video này?

2vs2 Random SangClub, Triệu Tử Long vs 9x Công, U97 | Ngày 20/10/2019

Chương trình các bạn đang theo dõi bản quyền thuộc về AOESaiGon.com.

======================================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://aoesaigon.com

Facebook: https://www.facebook.com/clanaoesaigon/

Subscribe on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMGvv3kxJfnxfxPIxc6lUVA