By AOE Sài Gòn

  • Lượt xem

    222

  • Chia sẻ


Thích video này?

AOE | 2vs2 Assy | Vĩnh, Tú Xuất vs Chiến Tướng, Anh Hào | BLV: Jennyz | 11/7/2019

Chương trình các bạn đang theo dõi bản quyền thuộc về AOESaiGon.com.

======================================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://aoesaigon.com

Facebook: https://www.facebook.com/clanaoesaigon/

Subscribe on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMGvv3kxJfnxfxPIxc6lUVA