By AOE Sài Gòn

  • Lượt xem

    146

  • Chia sẻ


Thích video này?

Trận 1 | Ya- Assy | Gunny vs Shenlong | BLV: Rô Bin Sơn | Ngày 10/7/2019

Chương trình các bạn đang theo dõi bản quyền thuộc về AOESaiGon.com.

======================================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://aoesaigon.com

Facebook: https://www.facebook.com/clanaoesaigon/

Subscribe on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMGvv3kxJfnxfxPIxc6lUVA